Εάν επιθυμείτε προσωπική συνεδρία, επικοινωνήστε στο email: mimaiop@yahoo.com

                                 (συμβουλές αποκλειστικά μέσο E-mail δεν μπορούν να δοθούν)

Για άτομα που διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης

η επικοινωνία γίνεται μέσω Skype ή Facebook Messenger.