Τιμές και διάρκεια συνεδριών

Για άτομα που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα 

Συνεδρίες διάρκειας 50 λεπτών

€40

Συνεδρίες των 35 λεπτών

     €30 

Συνεδρίες των 25 λεπτών

€20

Για άτομα που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό 

Συνεδρίες διάρκειας 50 λεπτών

€50

Συνεδρίες των 35 λεπτών

€35

Συνεδρίες των 25 λεπτών

€25