Τιμές και διάρκεια συνεδριών

Για άτομα που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα 

Συνεδρίες διάρκειας 40 λεπτών

€40

Συνεδρίες των 60 λεπτών

     €50 

Για άτομα που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό 

Συνεδρίες διάρκειας 40 λεπτών

€50

Συνεδρίες των 60 λεπτών

€70