Τιμές και διάρκεια συνεδριών

 Μία συνεδρία έχει διάρκεια 50 λεπτά.

Το κόστος της ανέρχεται στα 40 ευρώ 

Για να κανονίσουμε μια προσωπική συνεδρία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο : mimaiop@yahoo.com