Τιμές και διάρκεια συνεδριών

Μία συνεδρία έχει διάρκεια 50 λεπτά.

Αν ζείτε στην Ελλάδα, η συνεδρία κοστίζει 40 ευρώ

Σε περίπτωση που ζείτε στο εξωτερικό, το κόστος της ανέρχεται στα 50 ευρώ


Για να κανονίσουμε μια προσωπική συνεδρία μπορείτε να επικοινωνήσετε 

στο : mimaiop@yahoo.com