Τιμές και διάρκεια συνεδριών

 Μία συνεδρία έχει διάρκεια 50 λεπτά.

Το κόστος της ανέρχεται στα 40 ευρώ για κατοίκους Ελλάδας και στα 50 ευρώ για κατοίκους εξωτερικού.

Για να κανονίσουμε μια προσωπική συνεδρία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο : mimaiop@yahoo.com