Η ενεργειακή
τεχνική EFT είναι προς το παρόν η αποτελεσματικότερη τεχνική συναισθηματικής απελευθέρωσης που εφαρμόζεται τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα της ενεργειακής ψυχολογίας.