Απελευθέρωση από αρνητικά συναισθήματα με την τεχνική EFT

Η τεχνική EFT είναι προς το παρόν η αποτελεσματικότερη τεχνική συναισθηματικής απελευθέρωσης που εφαρμόζεται τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα της ενεργειακής ψυχολογίας.

Δείτε εδώ το επεξηγηματικό βίντεο.