Τι ακριβώς είναι το LifeCoaching;

Με τον όρο «Life Coaching» εννοούμε τη διαδικασία εκείνη που σταθερά και μεθοδικά θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τον εαυτό σας, να έρθετε σε επαφή με το μέσα σας και εντέλει να αποκτήσετε τη δύναμη να αλλάξετε τη ζωή σας προς το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα. Μέσω της αυτοβελτίωσης που θα επιτευχθεί, θα καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων σας στον οικονομικό, οικογενειακό, συναισθηματικό, σωματικό ή/και πνευματικό τομέα.

Ιστορική αναδρομή

Το «Life Coaching» γεννήθηκε όταν, κατά τη διάρκεια των αρχών της δεκαετίας του '80, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διάφοροι ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγοι και σύμβουλοι επιχειρήσεων ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με ανθρώπους που ήταν ψυχικά υγιείς, αλλά ζητούσαν στήριξη μέσω οργανωμένων διαδικασιών και μεθόδων για να ανακαλύψουν τα θέλω τους, να πετύχουν τους στόχους τους και να βελτιώσουν τη ζωή τους.

Πολλοί μάλιστα δημοφιλείς ηθοποιοί, μουσικοί αλλά και επιτυχημένοι επιχειρηματίες έχουν για οδηγό τους στη ζωή έναν Personal Life Coach.

Ποια διαδικασία ακολουθεί το Life Coaching;

Αρχικά, είναι απαραίτητο να γίνει σαφές ότι ο Life Coach δεν είναι ψυχολόγος. Είναι ένας επαγγελματίας «προπονητής» ή/και «σύμβουλος» ζωής με εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματική εκπαίδευση και πείρα. Μέλημά του είναι να σας βοηθήσει, μέσω ποικίλων μεθόδων, να βρείτε τις κινητήριες δυνάμεις που έχετε μέσα σας και απαιτούνται για να φτάσετε στην επίτευξη των ονείρων και των στόχων σας.

Επιλέγοντάς με σαν προσωπικό σας Life Coach, θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και να φτιάξουμε μαζί έναν δρόμο που θα οδηγήσει στην πραγματοποίηση των επιθυμιών σας.

Για να γίνει αυτό εφικτό, θα περάσουμε από διάφορα στάδια στα οποία θα αποκτήσετε τη δυνατότητα:

  • να αναγνωρίζετε τις βαθύτερες ανάγκες σας,
  • να καταλαβαίνετε χαρακτηριστικά του εαυτού σας και της προσωπικότητάς σας,
  • να αναδεικνύετε τα καλά σας στοιχεία,
  • να θέτετε στόχους και επιθυμίες

            και τέλος,

  • να οραματίζεστε ένα πλάνο ζωής, βρίσκοντας παράλληλα τα κίνητρα για να το υλοποιήσετε.