Η στήριξη μέσω των συνεδριών Life Coaching περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

  1. Βελτίωση προσωπικών και συντροφικών σχέσεων
  2. Αύξηση της Αυτοεκτίμησης και της Αυτοπεποίθησης
  3. Σταδιακή υπέρβαση της ντροπαλότητας και του φόβου της προσέγγισης του άλλου φύλου
  4. Τεχνικές απελευθέρωσης αρνητικών συναισθημάτων με τις τεχνικές EFT και Sedona
  5. Αλλαγή περιοριστικών πεποιθήσεων που μας εμποδίζουν στην καθημερινότητά μας
  6. Στήριξη και μεθόδευση για τη σταδιακή πραγματοποίηση ρεαλιστικών στόχων και επιθυμιών
  7. Μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε τις βαθύτερες επιθυμίες μας από τις επιθυμίες των άλλων για μας
  8. Αποτελεσματική οργάνωση της καθημερινότητάς μας πχ: Εργασία και Προσωπικός Χρόνος, Διασκέδαση και Χόμπι
  9. Πρόγραμμα για μαθητές για πιο αποτελεσματικό διάβασμα χωρίς άγχος
  10. Στήριξη στην ισορροπία μεταξύ πνευματικών πεποιθήσεων και βαθύτερων επιθυμιών