Δομή σεμιναρίων 

Τα σεμίναρια αποτελούνται κατά κύριο λόγο σε δύο μέρη:

Το πρώτο μέρος είναι κατά βάση διερευνητικό - εκμαιευτικό. Με κύριο εργαλείο τις στοχευμένες ερωτήσεις (ή αλλιώς ''δυναμικές ερωτήσεις'') οι συμμετέχοντες διευκολύνονται σημαντικά σε ζητήματα συνειδητοποίησης. Εντοπίζουν, με άλλα λόγια, την προέλευση των πεποιθήσεών τους, τα γνήσια τους συναισθήματα αναφορικά με το θέμα που συζητείται ενώ καταφέρνουν να ρίξουν μια διαφωτιστική ματιά σε εμπειρίες του παρελθόντος οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κοσμοθεωρίας τους.

Με λίγα λόγια, στο πρώτο μέρος των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες, αρχίζουν -με τη βοήθεια του Coach- να αντιλαμβάνονται ποικίλες πτυχές των ζητημάτων που είναι υπό συζήτηση, κάνοντας έτσι το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα για την επιτυχή μελλοντική τους διαχείριση.

Έπειτα από το στάδιο των ερωτήσεων, το οποίο είναι πάντα εξαιρετικά γόνιμο, ακολουθεί το μοίρασμα στην ομάδα. Πρόκειται για μια διαδικασία προαιρετική· ο καθένας μοιράζεται με τον δικό του ρυθμό και στον δικό του χρόνο, ό,τι εκείνος επιθυμεί.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους ακολουθεί διάλειμμα ενός ημιώρου.

Στη συνέχεια, φτάνουμε στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, το οποίο έχει περισσότερο βιωματικό χαρακτήρα. Εδώ, παιχνίδια ρόλων (role playing) μας βοηθούν να καθρεφτίσουμε πτυχές μας ή ακόμα πιο σωστά να δούμε πτυχές δικές μας ή του περίγυρου μας καθρεφτισμένες. Μέσω εξειδικευμένων ασκήσεων κάθε φορά, μια συγκεκριμένη δεξιότητα ενισχύεται με απώτερο στόχο τη συνολική ενδυνάμωση του εαυτού μας.

Μετά την ολοκλήρωση της βιωματικής άσκησης, ακολουθεί μια σύνοψη των κυριότερων σημείων που προηγήθηκαν και το σεμινάριο ολοκληρώνεται.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σ' ένα ασφαλές και εχέμυθο για τους συμμετέχοντες περιβάλλον και πως τα προσωπικά τους δεδομένα διασφαλίζονται απόλυτα. 

Για τον λόγο αυτό, τα σεμινάρια δεν μαγνητοσκοπούνται, δεν ηχογραφούνται, δεν καταγράφονται με κανέναν τρόπο ούτε από την πλευρά των διοργανωτών, ούτε από την πλευρά των συμμετεχόντων".