Εποπτεία σε ανερχόμενους  Life Coaches

Προσφέρουμε σε ανερχόμενα άτομα, νέα στον χώρο μας, που μόλις έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, κατεύθυνση και συμβουλευτική σχετικά με 

- Tον αποτελεσματικό χειρισμό των social media, 

- Την προβολή τους σε αυτά 

- Tον φόβο της έκθεσης και

- Τη σωστή εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτήσει.

Είμαστε στη διάθεσή σας σε οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσετε στο ξεκίνημα της καριέρας σας, διατηρώντας πάντοτε την απαραίτητη εχεμύθεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο email:

mimaiop@yahoo.com